poniedziałek, 9 listopada 2020

Visti Larsen Jak interpretować horoskopy: kāla sarpa joga, cz. II

 

Horoskop nr 3: mężczyzna


Właściciel tego horoskopu również urodził się z kāla sarpa jogą. Wszystkie planety są pomiędzy węzłami, a Rāhu im przewodzi. Głowa Smoka jest w dziewiątym domu, więc możemy wywnioskować, że główne problemy będą dotyczyły 1) ojca, 2) dharmy, 3) nauczyciela, 4) szczęścia/bhagya i 5) edukacji. Rāhu dodatkowo jest Atmakaraką, zatem z powodu kāla sarpa jogi w życiu tej osoby będzie bardzo silna skłonność do duchowości.

Słońce jest karaką ojca i jest umiejscowione w dziewiątym domu od Północnego Węzła. Nie pokazuje to straty, ale problemy w relacji z ojcem, szczególnie Rāhu podkreśla trudność związaną z niesłuchaniem, bądź odrzucaniem jego rad. Ponadto Węzeł Księżycowy jest zaangażowany w koniunkcje z trzema innymi planetami, pośród których dwie są problematycznymi malefikami (Mars i Saturn), pokazuje to, że relacja z ojcem jest zabarwiona odpowiednio gniewem (Mars) i smutkiem (Saturn). Skutkiem czego właściciel horoskopu miał poważne nieporozumienia i kłótnie z ojcem dotyczące jego sposobu życia. Większości z tych przypadków właściciel horoskopu bardzo mocno stawiał na swoim, co prowadziło do jeszcze większych problemów. Te planety są w piątym domu od arūḍhalagny pokazując, że właściciel horoskopu przyciąga niewłaściwe wsparcie i towarzystwo.

Na szczęście trygonalne umiejscowienie Słońca obiecuje, że relacja z ojcem się nie urwie, ale skoro Rāhu jest atmakaraką, pokazuje to wielkie zaskoczenie, które może być doświadczone przez właściciela horoskopu w owym czasie i zmieni całkowicie jego nastawienie... Lekcje atmakaraki zawsze są bardzo treściwe. Właściciel horoskopu albo akceptuje otrzymaną karę i staje się bogobojny, albo odmawia zaakceptowania tej kary, staje się mściwy i zgorzkniały wobec świata i Boga.

Jowisz jest karaką nauczyciela oraz wyższej edukacji i jest połączony z Rāhu, a także z resztą malefików. Może to pokazać nieporozumienia z nauczycielem albo przerwanie nauki szczególnie w związku z trudnym charakterem, zdrowiem i osobowością, co będzie podstawowym problemem właściciela horoskopu. Powinno tu być przekazane, że nasi najbliżsi przyjaciele, ukochani i nawet najwięksi wrogowie nie mają żadnych skaz, ponieważ są duszami zanurzonymi w materialnym świecie. Zamiast tego skazy są na naszej własnej karmie, która powoduje to, że doświadczamy karmicznych kar poprzez wzajemne relacje z innymi.

Jowisz jest połączony z węzłem, co pokazuje, że kāla sarpa jogę możemy zbadać już w szesnastym roku życia właściciela horoskopu. W tym czasie właściciel horoskopu był bardzo niesforny, wzrastał wówczas wpływ przyjaciół oraz brak zainteresowania szkołą i podobnymi tematami.

Ósmy władca od atmakaraki pokazuje karę Śiwy i w tym przypadku jest to Jowisz, który jest uszkodzony we wspomnianej jodze. Szósty władca od atmakaraki pokazuje grzechy, które nas stworzyły i działają jak Brahma w horoskopie. Kiedy ci dwaj władcy są połączenie w maleficznej jodze, to z pewnością zapowiada zmianę i ogromną karę związaną z naszym złym prowadzeniem się, tak jak Śiwa spalił jedną z głów Brahmy, kiedy Brahma grzeszył, biorąc swoją własną córkę za żonę.

Właściciel horoskopu z pewnością poczuje efekt, jako że Jowisz to władca ascendentu. Lata planet połączonych z Rāhu ujawnią pewne istotne wypadki:

Mars włada siódmym rokiem (vimśottari) i jego wielokrotność daje czternasty rok (2 × 7), kiedy to właściciel horoskopu miał operację ucha i kilka różnych problemów z brzuchem (Lew), które do tej pory są niezdiagnozowane.

Saturn włada dziewiętnastym rokiem życia (długość vimśottari – Brahmy), kiedy to mężczyzna został potrącony przez samochód, był hospitalizowany przez trzy tygodnie (Mars), po czym przez kolejne trzy miesiące dochodził do siebie w domu. Najwięcej obrażeń doznała jego dłoń (oś 3/9 dotyka ręce i nogi, szczególnie gdy Saturn lub Rāhu uszkadzają Słońce), co wiązało się z wieloma operacjami, aby przywrócić część jej sprawności.

Kiedy Jowisz przeszedł do Ketu, polepszyła się jakość życia właściciela horoskopu. Było to w dwudziestym drugim roku życia, gdy zaczął on medytować i stał się bardzo uduchowiony i bogobojny. Jednak z tymi malefikami w domu dziewiątym, złe uczynki, które spowodował, z pewnością jeszcze przyniosą mu pecha w życiu. Co się zamanifestuje jako problemy ze znalezieniem stabilnej posady, porzuceniem szkoły, zostaniem finansowym pasożytem wobec rodziców i rodzeństwa.

Szczególnie edukacja jest ważną kwestią w przypadku kāla sarpa jogi, jako że karaką wyższe edukacji jest Jowisz, który jest wielkim wrogiem Rāhu.

Na szczęście właściciel horoskopu otrzymał inicjację Śri Tary w dwudziestym siódmym roku życia, po intensywnej praktyce mantry-guru przez cały rok. Otrzymawszy inicjację do sadhany Tary mężczyzna stał się głównym żywicielem rodziny i prowadzi konsultacje astrologiczne oraz naucza. Wróciła mu sprawność w dłoniach. Wszedł również w stabilną relację i liczy na zaciśnięcie tej więzi w dwudziestym ósmym roku życia, który właśnie rozpoczął.


Horoskop KobietyPlanety znajdują się pomiędzy węzłami, jednak w przeciwieństwie do poprzednich przypadków, tutaj Ketu prowadzi łańcuch planet tworząc kāla amṛta jogę. Znajduje się ona na osi drugiego/ósmego domu pokazując zniewolenie związane głównie z pieniędzmi, rodziną, długami, spadkami, chorobą, śmiercią itd.

Rodzina właścicielki horoskopu doświadczyła ogromnego smutku podczas wojny w Jugosławii, szczególnie w związku ze stratą matki, babki i dziadka ze strony ojca. Z powodu tej samej wojny pozbawiono rodzinę spadku w postaci ogromnej ziemi. Pokazuje to władca czwartego domu Jowisz, Rāhu w dwunastym od niego daje rodzaj straty. Mars w ósmym od czwartego pokazuje stratę ziemi/własności.

Ketu jest głową tej jogi i będąc w domu drugim i mając karaki bogactwa (Jowisza) i rodziny (Księżyc) w ósmym od siebie, wskazuje na pojawienie się konkretnych problemów. Podobnie jak w poprzednich przypadkach edukacja była mocno opóźniona i właścicielka horoskopu potrzebowała siedmiu lat, by ją ukończyć.

W przypadku kāla sarpa jogi używamy Jowisza, aby wyznaczać moment i długość trwania głównych wydarzeń, aby zrobić to samo przy kāla amṛta jodze, bierzemy pd uwagę Wenus. Wenus jest złączona z Rāhu, pokazując, że w dwudziestym roku życia wydarzy się coś istotnego lub w czternastym, gdy Wenus przeszła nad Ketu. To właśnie wtedy właścicielka horoskopu straciła matkę podczas walk na obszarze Chorwacji.

Ketu jest w szóstym domu licząc od ātmakāraki, Jowisza, co pokazuje, że źródłem tych wydarzeń był głęboki grzech/ripu. Ketu jest również władcą czwartego domu od Jowisza, pokazując gniew boskiej matki, co również odegrało istotną rolę w rozbiciu rodziny. Jowisz to również władca ascendentu, wraz z planetami, które są w szóstym domu od niego, pokazuje, że te wydarzenia pozostawią bardzo głęboką bliznę w umyśle kobiety, jako że to ona odkryła szczątki swojej matki.

Wenus jest również jedyną planetą przełamującą kāla amṛta jogę poprzez swoją koniunkcję z węzłem, pokazując, że siostra, ciocia lub małżeństwo to istotne relacje, które niszczą kāla amṛta jogę. Za sprawą ciotki ze strony matki otrzymała matczyne wsparcie, a także pomoc w zaangażowaniu się w bardziej duchową praktykę; to pokazuje, że Wenus zawsze odgrywa istotną rolę w przełamywaniu kāla amṛta jogi i prowadząc do dużo bardziej duchowej świadomości w życiu.

Jednak kobieta nie mieszkała blisko swojej cioci i była zmuszona podróżować, aby podtrzymywać tę relację. Ogromna grupa duchowa (duchowa rodzina – drugi dom) wspierała ją w dalszym duchowym przebudzaniu się.

Rok przed domknięciem pełnego dwunastoletniego cyklu poznała swojego przyszłego męża w dwudziestym piątym roku życia. Otrzymała inicjację do Śri Kamalatmika Sadhany w dwudziestym piątym roku życia w następstwie czego, jeden miesiąc po ukończeniu pierwszych czterdziestu dni sadhany poznała swojego przyszłego męża. Wenus ma digbalę od arūḍhalagny, zatem południowo-wschodni kierunek jest dla niej bardzo pomyślny i to tam powinna podróżować. Tak właśnie zrobiła, po półtora roku mężczyzna się jej oświadczył i wzięli ślub, gdy miała dwadzieścia siedem lat. Jej finansowe lęki zostało rozpuszczone i stała się dużo szczęśliwsza w relacji ze swoją rodziną w związku z małżeństwem.


Przykład: Visti Larsen Historie o kāla sarpa/amṛta jodze zawsze najlepiej pokazać na swoim własnym przykładzie. Jak widać na horoskopie piszącego te słowa, wszystkie planety znajdują się pomiędzy Rāhu a Ketu, a Ketu rozpoczyna łańcuch planet tworząc kāla amṛta jogę. Joga zajmuje oś domów trzeciego i dziewiątego pokazując problemy z dharmą, ojcem, edukacją itd., podobnie jak w trzecim przedstawionym przykładzie. Tak jak poprzednio Słońce tworzy trygony do Rāhu umiejscowionego w domu dziewiątym, co powoduje brak poszanowania dla rad ojca, aczkolwiek ogromny szacunek dla ojca pokazuje ātmakāraka w domu dziewiątym.

Mars i Saturn nie wpływają na dom dziewiąty poprzez koniunkcję, ale władca dziewiątego domu jest połączony z Saturnem, co pokazuje rozczarowanie ze strony ojca. Piszący te słowa po ukończeniu szkoły średniej nie miał motywacji, aby kontynuować studia. Zamiast tego zgłębiał duchowość, a wszystkie inne studia uważał za bezwartościowe. Czwarty dom jest miejscem formalnych studiów (apara), a jego władcą jest Saturn, który jest spalony poprzez koniunkcję ze Słońcem w nawamsie. Jako że Rāhu również jest władcą czwartego domu w raśi pokazuje rozczarowanie związane z formalnymi studiami, szczególnie zważywszy na to, że ich sygnifikator, Merkury, jest umieszczony w czwartym domu od Rāhu.

Osiągnął punkt kulminacyjny, gdy właściciel horoskopu miał dwadzieścia jeden lat (progresja Wenus na Ketu), skończył przeciętne studia z programowania, i zdecydował ku wielkiemu przerażeniu rodziców, że nie będzie kontynuował tej ścieżki, tylko będzie uczył się dżjotiszy i innych nauk ezoterycznych. Widzimy tutaj, że mimo że formalne studia (dom czwarty) nie są kontynuowane, to zamiast tego rozpoczęte są nieformalne (piąty dom). Władca domu piątego, Jowisz, połączony jest z Merkurym, co daje jogę na uczenie się z tradycyjnej linii (Jowisz). Znajduje się ona w domu dwunastym i mężczyzna wyjechał za granicę, aby uczyć się dżjotiszy i objeździł świat, będąc na różnych konferencjach. Merkury i Jowisz są władcami domu dwunastego i szóstego od Atmakaraki pokazując błogosławieństwo Wisznu i Brahmy, ale obecność Brahmy pokazuje, że decyzja została podjęta z powodu słabości i, że piszący ten słowa był wypalony przez swoje studia formalne i próbował uniknąć gorzkiej prawdy, że popełnił kilka dużych błędów w trakcie swoich studiów.

Niestety Rāhu jest w szóstym domu od arūḍhalagny i będąc atmakaraką może sprawić, że dana osoba ma bardzo mocne i fanatyczne poglądy odnośnie do Boga i duchowości.

Podczas urlopu piszący te słowa miał dużo szczęścia, aby uczyć się różnych sadhan, które pilnie praktykował pod okiem swojego Guru. Rāhu w domu dziewiątym jako ātmakāraka zawsze będzie chronił Guru, tak jak Saturn jako ātmakāraka na ascendencie zawsze zapewni silne duchowe ideały i sprawi, że ta osoba zostanie braminem. Te sadhany zostały przekazane piszącemu te słowa z ukierunkowaniem na przełamanie kāla amṛta jogi w horoskopie. Oto analiza tych remediów:


Agni sadhana: zgodnie z Paraśarą Słońce reprezentuje bóstwo, które nazywa się Agni. Ze wszystkich planet tylko Słońce na ascendencie może przełamać kāla amṛta jogę. W owym czasie właściciel horoskopu zrozumiał, że potrzebuje pisać artykuły dużo poważniejsze i kompilować je na rzecz nauczania. Słońce to władca domu dziesiątego, zatem jako efekt otrzymana została wiedza o karma jodze. Agni jako adhi-devata Słońce obiecuje początek/inicjację (adhi = pierwszy, początkowy) wszystkim zajęć (karma).

Bagalāmukhī sadhana: Mars reprezentuje bóstwo, które nazywa się Bagalamukhi, za sprawą recepcji Słońca w pierwszym domu z Marsem w dziesiątym, właściciel horoskopu został inicjowany do sadhany, która obdarzyła go większą dyscypliną i charakterem. Nie należała ona do łatwych, ale opłaciło się ją praktykować, gdyż mężczyzna uzyskał lepszy kierunek w swoim życiu, szczególnie w kwestiach edukacji i kariery. Podczas jej wykonywania sytuacja życiowa właściciela horoskopu ustabilizowała się i zdecydował się ukończyć edukację.

W kwestiach domu dziewiątego i edukacji wymagane są błogosławieństwa Jowisza. Gdy progresywny Jowisz dotarł do Rāhu w dwudziestym piątym roku życia autor tego tekstu wszedł w bardzo poważny związek i poczuł potrzebę zakończenia swoich formalnych studiów. Napisał również książkę i opublikował, a efektem tego była stabilna astrologiczna działalność. Rok później wziął ślub i na studiach radzi sobie bardzo dobrze licząc na to, że w najbliższej przyszłości je ukończy.

Ukończenie pełnego dwunastoletniego cyklu Wenus w kāla amṛta jodze jest spodziewane podczas osiągnięcia 32 roku życia.

Zakończenie

Jak pokazano, w większości przypadków kāla amṛta/sarpa joga powoduje opóźnienia, a w niektórych przypadkach całkowicie blokuje ścieżkę kariery zawodowej, aż dopóki nie zastosuje się remediów. Omówione sprawy należą do tych bardziej szczęśliwych, podczas gdy wiele dusz żyje w więzach tej jogi, aż dopóki nie znajdą ulgi i stabilności w swoim życiu. Z powodu silnego uścisku węzłów w horoskopach niektórzy twierdzą, że główny węzeł w tej jodze (Rāhu dla kāla sarpa, i Ketu dla kāla amṛta) przejmuje rolę tymczasowego ātmakāraki aż dopóki joga nie osiągnie swojej dojrzałości.

Powinno się również zwrócić uwagę na to, że kāla sarpa/amṛta joga przygasza tymczasowo duszę/ ātmakārakę i z tego powodu ātmakāraka jawi się jako jeden z węzłów. W rzeczywistości tak naprawdę to Wisznu podtrzymuje ātmę w formie ātmalingi i utrzymuje cały jej byt, Ananta/Sesa naga podtrzymuje Wisznu. Zatem podobnie, jeśli Wisznu przestałby podtrzymywać duszę, to ona by umarła, tak samo, jeśli ananta odwróci się, wtedy Wisznu Iszta dewata nie może pomóc. To jest esencja kāla sarpa/amṛta jogi.

Ananta jest czczony poprzez wszystkie mahawidje, zatem wszystkie planety połączone z węzłami, albo w pierwszym/siódmym domu, są w istocie mahawidją pomagającą właścicielowi horoskopu wydostać się z niewoli kāla sarpa/amṛta jogi. Czczenie Mahawidji jest zatem kluczowe, by zapewnić podwaliny pod nadejście dobrych rzeczy. Człowiek ujrzy prosperowanie płynące z czci bóstwa i całe szczęście w życiu jest zabezpieczone.

Przyjmując głęboko tę naukę, musimy sobie uzmysłowić doniosłość naszej własnej rodzonej matki i jak jej błogosławieństwo jest w istocie manifestacją Mahawidji poprzez naszą karmę. Zatem dobrze zrobicie raz na jakiś czas, myśląc o swojej matce i prosząc ją o błogosławieństwo...

om matre namah.

||om tat sat||

1 komentarz:

  1. Mam pytanie, bo nie do końca rozumiem treść tego artykułu:
    Przy horoskopie mężczyzny jest napisane, że „Jowisz jest połączony z węzłem co pokazuje, że kāla sarpa jogę możemy zbadać już w szesnastym roku życia właściciela horoskopu.”
    W kolejnym horoskopie kobiety znowu: „Wenus jest złączona z Rāhu, pokazując, że w dwudziestym roku życia wydarzy się coś istotnego lub w czternastym, gdy Wenus przeszła nad Ketu”.
    Czy to oznacza, że Jowisza ZAWSZE zaczynamy badać od 16 roku życia a Wenus ZAWSZE od 20 roku życia?

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger