sobota, 30 maja 2020

Mahapurusza joga

Mahapurusza joga
Pięć jog oznaczających wielką osobę, to tzw. mahapurusza jogi. Każda z nich związana jest z jedną planetą oraz tattwą. Agni, czyli ogień, to Mars tworzący ruczaka jogę. Prithwi (ziemia) związana jest z Merkurym (bhadra joga). Element powietrza odpowiada Saturnowi, czyli sasa jodze. Z kolei woda to Wenus, który tworzy malawja jogę. Hamsa joga tworzona jest prze Jowisza (akasza).

wtorek, 5 maja 2020

Jak rozpoznać horoskop astrologa?

Jak rozpoznać horoskop astrologa?


Istnieje wiele połączeń planetarnych wskazujących na zainteresowanie ezoteryką i duchowością. W mojej szkole wyszczególnia się kilka podstawowych jog, które zwiastują, iż dana osoba zajmie się astrologią:
 1. piąty dom powinien mieć połączenie z dwunastym domem, lub z ognistą planetą (np. władca piątego to Mars, Ketu lub Słońce itd.).
 2. Arudha Lagna powinna być połączona z Rahu i Ketu, co oznacza pracę w sektorze astrologicznym/ezoterycznym.
 3. Talent do astrologii pokazuje obecność Jowisza, Słońca, Rahu i Ketu w trikona w nawamsie. Nie muszą być wszystkie, ale im więcej, tym lepiej.
 4. Atmakaraka związana z jedenastym domem to zwiastun iż ta osoba jest ezoterykiem, astrologiem.
Piąty dom powiązany jest z wiedzą, ale również przyszłością. Można na jego podstawie ocenić, czy dana osoba posiada umiejętności do planowania, czy raczej popełnia błędy. Dziewiąty dom to przeszłość, to wiedza, którą otrzymujemy od nauczyciela/ojca. Piąty dom symbolizuje samodzielną naukę, a dziewiąty naukę formalną, np. uczelnię. Na podstawie piątego domu można oszacować talent i umiejętności danej osoby. Powiązania z domem dwunastym, ósmym lub ogniem wskazują na wiedzę astrologiczną, zdolność do prognozowania.

Arudha Lagna to nasz wizerunek, to jak społeczeństwo nas widzi. Planety, które ją aspektują ją zabarwiają. Na podstawie AL można ocenić sektor zawodowy - analizując planety, które mają z nią kontakt i znak, w jakim jest. Jest to bardzo istotne w określaniu zawodu właściciela horoskopu. Należy sprawdzić pozostałe domy od AL, które powiedzą wiele na temat finansów, grup, reputacji w pracy itd. 
Nawamsa (D9) to jeden z najważniejszych horoskopów podziałowych. Na jego podstawie sprawdza się czy dana osoba ma w życiu szczęście, czy może raczej niefart. Ocenia się związki, pracę a także talenty. Pierwszy, piąty i dziewiąty dom w D9 pokażą zdolności. Zatem Jowisz, Słońce, Rahu i Ketu w tych domach będą symbolizowały talent do astrologii. Mogą one również dać inne umiejętności, np. Słońce to poczucie rytmu, Jowisz oczytanie, mądrość, erudycja, Ketu matematyka, a Rahu filozofia. 
Atmakaraka to obiekt, który pokazuje to, czego chce atma (a zatem bardzo głęboka część naszej istoty). Na jej podstawie możemy określić cel i powód naszej egzystencji. Jedenasty dom związany jest z ezoteryką, więc jej powiązania z tym domem unaocznią, że jest to istotny element planu atmy. 

W horoskopie jednego z najwybitniejszych astrologów, Williama Lilly'ego, widzimy, że te warunki zostały spełnione. Piąty dom wypada w Bliźniętach, jego władcą jest zatem Merkury (Bu). Znajduje się on w trzecim domu w Baranie w retrogradacji. Zatem jest w ognistym znaku. Arudha Lagna (AL) znajduje się w Byku (zakreślona na czerwono). Są z nią złączone Ketu (Ke), Wenus (Sk) i Słońce (Sy). Atmakaraką jest Księżyc (Ch, zakreślony na czerwono) w domu jedenastym w Strzelcu. Ta sama pozycja Księżyca powtarza się w nawamsie (d9, poniżej) - jest to bardzo mocne. 
Trikona w nawamsie to dom pierwszy, piąty i dziewiąty. W pierwszym widzimy Słońce i Wenus w Koziorożcu, w dziewiątym Marsa i Ketu - ognia jest bardzo dużo!

William Lilly, 01/05/1602 kalendarz juliański (11/05/1602 greg.) godz. 01:59, Diseworth; źródło: https://www.astro.com/astro-databank/Lilly,_William 

Dane Rudhyar również posiadał w swoim horoskopie aspekty wskazujące zainteresowanie astrologią. Co nie powinno być dziwne, wszak był on pionierem astrologii humanistycznej. Piąty dom wypada w Rybach, w których znajduje się Słońce (Sy) - jest to zatem ognista planeta. Władcą tego sektoru jest Jowisz  (Gu)znajdujący się w domu ósmym, co także stanowi oznakę posiadania wiedzy dotyczącej astrologii. Arudha Lagna (AL) wypada w Lwie i znajduje się na niej Ketu (zakreślony na czerwono).
W nawamsie w dziewiątym domu jest Rahu i ognisty Mars w Bliźniętach. Jego dyspozytorem jest Merkury, czyli władca domu jedenastego z rasi. 

Dane Rudhyar, 23/03/1895, godz. 00:42, Paryż; źródło: https://www.astro.com/astro-databank/Rudhyar,_Dane

Tycho Brache zajmował się astronomią, matematyką oraz astrologią. Ta ostatnia pasja jest symbolizowana przez Rahu (Ra), który jest na Arudha Lagnie (AL) w Skorpionie w jedenastym domu. Skorpionem włada Mars (Ma), który jest Atmakaraką (AK), zatem mamy kolejny wskaźnik astrologii.  Piąty dom wypada w Byku, znajduje się w nim Ketu (Ke), a więc ognisty obiekt odpowiadający za wiedzę astrologiczną i zdolność do prognozowania. W nawamsie w pierwszym domu znajduje się bardzo mocne Słońce (Sy) w Lwie, oraz Rahu (Ra) w Strzelcu w domu piątym - bardzo dużo mocnego ognia!

Tycho Brache, 14/12/1546, kalendarz juliański (24/12/1546, kal. greg.), godz. 10:47, Knutstorpźródło: https://www.astro.com/astro-databank/Brahe,_Tycho

Jak wyliczyć arudha lagnę przeczytasz tu: arudha lagna
.

Saturn – Śani – ♄

Saturn – Śani – ♄


Paraśara zalicza Saturna do malefików. Jego żywiołem jest powietrze, guną tamas, dhatu to mięśnie, kierunkiem mu przypisywanym jest zachód. Ma on digbalę w domu siódmym, marana karaka sthanę w pierwszym. Włada Koziorożcem i Wodnikiem (to również jego mulatrikona), upada w Baranie, egzaltuje w Wadze. Aspektuje trzeci, siódmy i dziesiąty dom od siebie. Przyjaźni się z Wenus i Merkurym, jego wrogowie to Słońce, Księżyc i Mars.

Według Mantreśwary Saturn symbolizuje długość życia, śmierć, strach, upadek, hańbę, chorobę, nieszczęście, biedę, upokorzenie, grzech, ciężką pracę, brak fortuny, nieczystość, stabilność, bawoły, długi, żelazo, służbę, niewolnictwo, narzędzia rolnicze, ropa, złośliwego człowieka, brudne miejsca.
Jest to karaka domu szóstego, ósmego i dwunastego. Oznacza smutek, cierpienie. Jest eunuchem (tak jak Merkury), jego kolorem jest czerń. To strata, kłopot, bankructwo, intoksykanty, chemikalia, masaż.


poniedziałek, 4 maja 2020

Wenus – Śukra – ♀︎

 Wenus – Śukra – ♀︎

Wenus zaliczany jest do benefików, czyli planet pomyślnych. Jego naturą jest radżas, co oznacza bardzo silne pragnienia. Według Paraśary kierunkiem przypisanym Wenus jest południowy-wschód, digbalę (czyli dużą siłę) ma w domu czwartym, marana karaka sthanę w domu szóstym. Włada Bykiem i Wagą (to również jej mulatrikona), egzaltuje w Rybach, upada w Pannie. Przyjaźni się z Merkurym i Saturnem, jego wrogowie to Słońce i Księżyc, Jowisz i Mars są wobec niego neutralni. Żywioł przypisany tej planecie to woda, dhatu sperma, dzień tygodnia to piątek.

Mantreśwara łączy Wenus z ozdobami, ubraniami, skarbami, pojazdami, zapachami, kwiatami, muzycznymi instrumentami, pieśniami, tańcem, łóżkiem. To wszelkiego rodzaju luksusy, komforty i przyjemności. Bardzo istotnym znaczeniem tej planety jest miłość. To związki, podróże, życie seksualne, transport, partner, siostra, pragnienia, radość z życia, piękno, harmonia, dyplomacja. Osoby z uszkodzonym Wenus mogą mieć problem z cieszeniem się życiem. Jest naturalnym karaką domu siódmego (który odpowiada za związki).
Zgodnie z naturalnym zodiakiem pierwszy dom zaczyna się w znaku Barana, drugi to Byk, trzeci Bliźnięta itd. Wenus włada zatem drugim (Byk), siódmym (Waga) i egzaltuje w dwunastym (Ryby). Każdy z tych sektorów jest istotny w odniesieniu do związków i małżeństwa. Arudha dwunastego domu (Upapada) reprezentuje męża/żonę, dom siódmy pokazuje nastawienie do związków, natomiast drugi dom oznacza przejście na etap rodziny.sobota, 25 kwietnia 2020

Guru – Jowisz ♃

Guru – Jowisz ♃Paraśara zalicza Jowisza do benefików (pomyślnych planet).  Jest to męska planeta, przypisany jest mu eter oraz sattwa, dhatu to tłuszcz, dzień tygodnia czwartek, oraz funkcja doradcy. Opisany jest jako uczony mędrzec biegły w siastrach. Jego kierunkiem jest północny-wschód, ma digbalę w pierwszym domu, a marana karaka sthanę w trzecim. Włada Strzelcem (to również jego mulatrikona) i Rybami, upada w Koziorożcu, jest wywyższony w Raku. Aspektuje piąty, siódmy i dziewiąty dom od siebie. Dojrzewa w trzydziestym drugim roku życia.
Według Mantreśwary symbolizuje inteligencję, pomyślność, cnotę, pozycję, szlachetność, dzieci, nauczyciela, nauczanie, wiedzę, znajomość duchowych tekstów, progres, wiarę religijną, religię, duchową ofiarę, opanowanie zmysłów, honor, życzliwość, szczęście. To również pokój, zdolność do rozumienia, wątroba, bogactwo, fundusze, finanse/skarb, edukacja, złoto, uczony.

strony świata

strony świata

piątek, 24 kwietnia 2020

Budha – Merkury ☿

Budha – Merkury ☿

Merkury to planeta, która z malefikami jest szkodliwa, z benefikami pomyślna. Reprezentuje Księcia. Jego dhatu to skóra, dzień tygodnia środa, żywioł to ziemia, guną jest radżas. Paraśara opisuje Merkurego jako atrakcyjną postać, która używa bogatego słownictwa i żartuje. Jest typem mieszanym jeśli chodzi o dosze. Przypisany mu kierunek to północ, ma digbalę w domu pierwszym, a marana karaka sthanę w siódmym i czwartym. Włada Panną (to również znak jego egzaltacji i mulatrikona) i Bliźniętami, upada w Rybach. Aspektuje siódmy dom od siebie.

Mantreśwara wiąże z Merkurym naukę, elokwencję, znajomość sztuki, docenienie przez uczonych, sprawne posługiwanie się mową, umiejętność zdobywania wiedzy, inteligencję, prawdomówność, krewnych, przyjaciół, rytuały związane z Sziwą. Merkury lubi zabawę, żarty, gry. Związany jest z mową, słowem, pracą, zdolnościami, znajomymi, finansami, listami, książkami, pisaniem, księgowością, transakcjami finansowymi, biznesem, handlem, retoryką, komunikacją, śmiechem, społeczeństwem, ekonomią, aktorstwem, występowaniem na scenie, językami, artykułami, sztuką.

Maṅgala – Mars ♂︎

Maṅgala – Mars ♂︎

W „Wielkiej Horoskopii Paraśary” pojawia się charakterystyka Marsa jako planety maleficznej, męskiej, ognistej. Jest to generał, reprezentuje siłę, gniew. Jego guną jest tamas, a kierunkiem południe, dniem tygodnia wtorek. Włada Baranem (to również jego mulatrikona) i Skorpionem, egzaltuje w Koziorożcu, upada w Raku. Przyjaznym znakiem są Strzelec i Lew, wrogie to Bliźnięta, Panna, Waga i Wodnik. Ma digbalę w domu dziesiątym, co oznacza, że w tym miejscu jest bardzo mocny. Najsłabszy jest w siódmym domu, gdzie ma marana karaka sthanę.

Mantreśwara w „Phaladipice” wymienia następujące sygnifikacje Kudży: siła, rodzeństwo, okrucieństwo, bitwa, odwaga, antagonizm, ogień kuchenny (Mars może dać świetnego kucharza), broń, wrogowie, stosunek seksualny z żoną innego mężczyzny, dowódca, waleczność, logika, grzech. Aspektuje on czwarty, siódmy i ósmy dom od siebie. Jego dhatu to nerwy.
Mars symbolizuje strategię, bitwę, marketing, ziemię, nieruchomości, siły zbrojne, ogień, budownictwo, sektor IT, inżynierię, współzawodnictwo, rywalizację. To ochrona, sprawy sądowe, długi, konflikty, sport, żołnierz, techniczne zawody.


czwartek, 23 kwietnia 2020

Candra – Księżyc ☽

Candra – Księżyc ☽

Paraśara zalicza Księżyc do benefików (obiektów pomyślnych). Jego siła zależy od tego, czy jest rosnący (śukla paksza), zatem mocny, czy malejący (kryszna paksza), czyli słaby. W dwudziestej czwartej śloce z trzeciego rozdziału wyjaśnia, że Księżyc ma naturę flegmatyczną. Jest uczony, ma okrągłe ciało. Mówi w sposób przyjemny, ma niestabilny umysł i jest pełen pożądania. W królewskiej analogii przedstawia pełną gracji i troszczącą się o innych królową. Jego natura jest sattwiczna, ponieważ ma w sobie czystość.
Dhatu z nim związane to krew, kierunek to północny-wschód, dzień tygodnia – poniedziałek. Przypisuje się mu wszystkie wodne miejsce, takie jak ocean, basen, łazienka itd. Ma digbalę (dużo siły) w czwartym domu, a bardzo słaby jest w ósmym, gdzie ma marana karaka sthanę. Jego domicylem jest Rak i Byk (również to jego miejsce wywyższenia). Upada w Skorpionie. Symbolizuje matkę, spokój umysłu, umysł (manas), pamięć, społeczne interakcje, nasze własne spojrzenie na samych siebie, pragnienia, emocje, społeczność, sławę, zdrowie. Na podstawie fazy Księżyca możemy powiedzieć, czy osoba osiągnie emocjonalne spełnienie, jakie ma w sobie emocje i zdolność do budowania związków. Reprezentuje czystość, wrażliwość, reaktywność. Aspektuje siódmy dom od siebie.
Wiek dojrzewania Księżyca to dwadzieścia cztery lata. Najlepiej czuje się, gdy jest sam (bez aspektu z żadną planetą). Ponieważ każdy aspekt będzie wpływem na umysł, zabarwi go w określony sposób. Malefiki mogą być męczące, przynosząc trudne emocje, gniew, smutek czy lęk.

środa, 22 kwietnia 2020

Nakszatry

Nakszatry

 1. Aśvinī: 00-13:20 Barana - - uzdrawianie, odmładzanie
 2. Bharaī: 13:20-26:40 Barana - ♀︎ - umieranie, śmierć, transformacja
 3. Kṛttikā: 26:40 Barana -20:00 Byka - - palenie, jasność, oczyszczanie
 4. Rohiī: 10:00-23:20 Byka - - tworzenie, kultura
 5. Mṛgaśīrā: 23:20 Byka – 6:40 Bliźniąt - ♂︎ - wzrost, prokreacja
 6. Ārdrā: 6:40 -20:00 Bliźniąt - - gniew, niszczenie
 7. Punarvasu: 20:00 Bliźniąt – 3:20 Raka - - nauka, rozumienie, poszerzanie
 8. Puya: 3:20-16:40 Raka - - wiedza, świadomość
 9. Aślea: 16:40-30:00 Raka - - zwodzenie, iluzja, nadmierna pewność siebie
 10. Maghā: 00-13:20 Lwa – - autorytet, karma
 11. Pūrva Phalgunī: 13:20-26:40 Lwa - ♀︎ - związki, seksualność
 12. Uttara Phalgunī: 26:40 Lwa – 10:00 Panny - - miłość, małżeństwo, rodzina
 13. Hasta: 10:00 -23:20 Panny - - przebudzenie, zrozumienie
 14. Citrā: 23:20 Panny-6:40 Wagi - ♂︎ - budowanie, planowanie
 15. Svātī: 6:40-20:00 Wagi - - ruch, siła do budowania
 16. Viśākhā: 20:00 Wagi-3:20 Skorpiona - - sojusznik, wsparcie
 17. Anurādhā: 3:20-16:40 Skorpiona - - przyjaźń, detal
 18. Jyeṣṭha: 16:40-30:00 Skorpiona - - kontrolowanie pragnień, opanowanie zmysłów
 19. Mūlā: 00-13:20 Strzelca - - przełamywanie
 20. Pūrva Aādhā: 13:20-26:40 Strzelca - ♀︎ - czucie, szukanie
 21. Uttara Aādhā: 26:40 Strzelca- 10:00 Koziorożca - - szlachetność, dobry charakter
 22. Śravaa: 10:00-23:20 Koziorożca - - wszystko przenika, poszerzanie
 23. Dhaniṣthā: 23:20 Koziorożca- 6:40 Wodnika - ♂︎ - sława, błysk, bycie widzianym
 24. Śatabhiaj: 6:40-20:00 Wodnika - - kara, skrucha
 25. Pūrva Bhādrapadā: 20:00 Wodnika-3:20 Ryb - - asceza, pokuta
 26. Uttara Bhādrapadā: 3:20-16:40 Ryb - - niewidziane, ukryte
 27. Revatī: 16:40-30:00 Ryb - - bezpieczna podróż, karmienie


rāśi - znak zodiaku

rāśi - znak zodiaku
W astrologii wedyjskiej znaki kardynalne określa się jako czara: ♈︎, ♋︎, ♎︎, ♑︎. Mają one naturę radżasową, co oznacza, że są pełne energii i z łatwością mogą działać. 
Znaki stałe to sthira: ♉︎, ♌︎, ♏︎, ♒︎. Ich tattwą jest tamas, co wiąże się z niskim poziomem energii i problemami z ruchem/działaniem. 
Znaki zmienne to dwiswabhawa: ♊︎, ♍︎, ♐︎, ♓︎. Mają one charakter sattwiczny. Próbują uzyskać balans pomiędzy nadmierną ruchliwością znaków kardynalnych i biernością stałych.

Żeńskie znaki to: ♋︎, ♑︎, ♉︎, ♏︎, ♍︎, ♓︎.
Męskie znaki: ♈︎, ♎︎, ♌︎, ♒︎, ♊︎, ♐︎.

Agni (ogień): ♈︎, ♌︎, ♐︎
Dżala (woda): ♋︎, ♏︎, ♓︎
Waju (powietrze): ♎︎, ♒︎, ♊︎
Prithwi (ziemia): ♑︎, ♉︎, ♍︎

Tworzą one między sobą aspekty znakowe tzw. raszi driszti.  Każdy znak zmienny aspektuje wszystkie pozowałe. Każdy kardynalny aspektuje znaki stałe, oprócz tego, który jest zaraz po nim (np. Baran aspektuje Lwa, Wodnika i Skorpiona; Rak aspektuje Byka, Skorpiona i Wodnika itd.). Znaki stałe aspektują na podobnej zasadzie kardynalne - czyli tworzą aspekt z każdym, poza tym, który sąsiaduje (np. Skorpion aspektuje Barana, Raka i Koziorożca). 

Znaki kardynalne pokazują bardzo dużą odległość, poza granicami państwa. 
Sthira rasi to bardzo bliska odległość, w pobliżu domu.
Zmienne znaki - pomiędzy, może to być np. inne miasto. 
Copyright © 2016 Siddhādeśa , Blogger