piątek, 4 stycznia 2019

Mahadaśa według Paraśary, BPHS 55. 8-38.

Mahadaśa według Paraśary, BPHS 55. 8-38.
Bardzo ważną techniką prognostyczną w astrologii wedyjskiej są daśe - okresy planetarne. Można wyróżnić Mahadaśe, które trwają wiele lat, oraz krótsze odcinki - Antardaśe, czy Pratjantardaśe trwające kilka tygodni. Jest wiele rodzajów daś, które różnią się sposobem obliczania, czy obiektami, od których się je zaczyna. Wyróżnia się m.in. Wimśottari, Narajana, Mula Daśę, a każda pokazuje z nieco innego punktu widzenia nadchodzące wydarzenia, lub nastawienie mentalne. Wielu astrologów korzysta z naturalnych daś, czyli tzw. naisargika daśa, które są związane z naturalnymi latami dojrzewania planety.

Najpopularniejsza  z nich jest Wimśottari Daśa obliczana na podstawie Księżyca i nakszatry Krittika. Można również od innych nakszatr obliczać daśe, jak również od innych obiektów. Zależy to od horoskopu i tego, co w nim dominuje. Jednak uważa się Wimśottari Daśę opartą na Krittice, tzw. Dżanma Tara, za podstawową i najbardziej powszechną.
By wybrać odpowiednią Daśę w programie Jagannatha Hora klikamy: "dasas", a następnie "options". Na dole JH widnieje informacja, że jest to daśa oparta na nakszatrze (zakreśliłam na niebiesko na obrazku powyżej), rasi daśa to daśa oparta na znakach (narajana), a pozostałe to np. naisargika daśa, którą JH pokazuje.

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej daśi. Janma Tara jest domyślna i pierwsza na liście.

Podstawowe zasady analizy Mahadaśi są takie, że należy sprawdzić gdzie się ona znajduje od Słońca i Atmakaraki. Antardaśę zawsze sprawdza się od Księżyca i Arudhalagny. Czyli traktujemy dom, w którym znajduje się Słońce jako pierwszy dom i odliczamy ile domów od niego jest Mahadaśa. Tak samo postępujemy z domem Atmakaraki itd. Należy również sprawdzić w jakiej relacji jest Antardaśa wobec Mahadaśi, czyli w którym domu od niej się znajduje. Czyli Mahadaśę traktujemy jako dom 1 i odliczamy od niej domy. Jeśli jest to 2, 7, wówczas jest to trudny okres, niebezpieczny. 6, 8, 12 zwiastuje stres i zmartwienie. Dom 1, 4, 10 są pomyślne, stabilne, podobnie jak 5 i 9 dom od Mahadaśi. Paraśara zwrócił na to uwagę w swoim tekście, gdy twierdził, że niekorzystne położenie AD wobec MD da wyzwanie. W swoim dziele bardzo skrupulatnie przedstawił efekty MD i AD każdej z planet. Przedstawię je tutaj w parafrazie zaczynając od MD Rahu:

Wimśottari Maha i Antardaśa Rahu została przez niego tak scharakteryzowana:

Efektem Daśi Rahu i jego Antardasi będzie posiadanie królestwa (uzyskanie wysokiej pozycji w rządzie), entuzjazm, bliskie relacje z królem (rządem), szczęście związane z żoną i dziećmi, wzrost prosperowania. Jeśli Rahu będzie w Raku, Skorpionie, Strzelcu, Pannie i będzie w 3, 6, 10 lub 11 od ascendentu, lub związany z planetą/jogakaraką, która jest w egzaltacji.
Jeśli Rahu jest w 8 lub 12 od ascendentu, lub związany jest z malefikami, wówczas będzie to oznaczało niebezpieczeństwo związane z kradzieżami, stres od ran, antagonizm wśród urzędników rządowych, destrukcja królestwa, stres związany z żoną i dziećmi.
Jeśli Rahu włada domem 2 lub 7, lub jest w którymś z tych domów, to oznacza stres i chorobę. By odczuć ulgę od tych negatywnych skutków Rahu, należy czcić Rahu (poprzez recytację mantr) i przez działalność dobroczynną związaną z Rahu/tym czym włada.
Mahadaśa Rahu, Antardaśa Saturna:
Gdy Saturn jest w kendra, trikona, w swoim domicylu, znaku egzaltacji, w mulatrikona, w 3 lub 11 domu, wówczas może to oznaczać: powrót do ojczyzny, oddaną praca dla króla (szefa), pracę w ogrodzie, budowę zbiornika wodnego, zysk, sprawy związane z rolnictwem (dosłownie: uzyskanie bydła), mniejszy dochód z powodu apatii, strata majątku może być związana z podróżą na Zachód z powodu problemów z urzędnikami.
Gdy Saturn jest w znaku upadku lub wrogim, gdy znajduje się w 8 lub 12 domu od ascendentu, wówczas może zwiastować to wrogość i kłótnie z partnerami, nieporozumienia, niebezpieczeństwo związane ze służbą, królem lub wrogami, niepokój związany ze sprawami rodzinnymi.
Gdy Saturn znajduje się w 6, 8 lub 12 domu od Rahu, wówczas istnieje ryzyko chorób serca, kłótni, aktywacji wrogów, niesmacznego jedzenia, smutków, ale również dalekich zagranicznych podróży. Gdy Saturn włada 2 lub 7 domem może być niebezpieczny.

Mahadaśa Rahu, Antardaśa Merkurego:
Silny Merkury w egzaltacji, kendra*, w 5 domu da dobre efekty przypominające radżajogę**: szczęście w rodzinie, zyski w biznesie i jego rozwój, komfort związany z transportem, małżeństwo, powiększenie stada bydła, nowe perfumy, komfort w łóżku.
Jeśli Merkury znajduje się w kendra, 3, 11, 10, 9 domu od Rahu, wówczas taka osoba cieszy się zdrowiem, uczęszcza na dyskusje dotyczące historii i Puran, jest życzliwa wobec innych, nastawiona religijnie, może dać to ślub, osoba jest zaangażowana w działalność charytatywną.
Merkury w 6, 8, 12 lub aspektowany przez Saturna da kłótnie, strata fortuny, mówienie kłamstw, lęk przed wężami, złodziejami i rządem, niemądre czyny, zmartwienia w życiu rodzinnym.
Jeśli Merkury włada 2 lub 7 domem, może to oznaczać duże niebezpieczeństwo. 
Mahadaśa Rahu, Antardaśa Jowisza:
Uzyskanie wysokiej pozycji, pokonanie wrogów, dobre relacje z królem (rządem), zadowolenie, wzrost bogactwa/bydła/środków transportu, audiencja u króla, sukces, powrót do ojczyzny, pielgrzymka do świętych miejsc, szczęście rodzinne związane z żoną, dziećmi, wnukami, to efekty, które pojawiają się, gdy Jowisz jest w znaku egzaltacji, domicylu, w swojej Nawamśie lub w egzaltacji w D9, lub kiedy jest w kendra/kona do ascendentu. 
Utrata bogactwa,  problemy w pracy, zniesławienie, zmartwienie związane z żoną/dziećmi, choroby serca, to efekty AD, gdy znajduje się on w znaku upadku, spaleniu, w 6, 8, 12 domu od ascendentu, we wrogim znaku lub w połączeniu z malefikami.
Gdy Jowisz znajduje się w kendra, kona, 11, 2, 3 od Rahu, wówczas efektem jest uzyskanie ziemi, dóbr, dobry pokarm, powiększenie w trzodzie hodowlanej, skłonność do działalności charytatywnej i do zajmowania się religią. 
Mahadaśa Rahu, Antardaśa Wenus:
Gdy Wenus jest silna w kednra, kona lub 11 domu od ascendentu, wówczas dasia przyniesie wzrost bogactwa (poprzez Braminów), powiększenie stada bydła, narodziny syna, prosperowanie, zdobycie wysokiej pozycji w rządzie, wielką radość i komfort.
Gdy Wenus znajduje się w egzaltacji, domicylu lub w domicylu/egzaltacji w Nawamsie, wówczas przyniesie budowę domu, szczęście w życiu rodzinnym, relacje z przyjaciółmi, dobroczynność, zysk płynący z rządu, nowy pojazd, ubrania, bardzo duże profity.
Gdy Wenus jest w 6, 8, 12 domu od ascendentu, w znaku upadku lub wrogim, lub w połączeniu z Marsem, Saturnem lub Rahu, może przynieść kłótnie, choroby, separacje od syna/męża, sprzeczki z partnerami, ból w brzuchu, smutek związany z partnerem.
Gdy Wenus znajduje się w 10, 11, kendra, kona od Rahu, wówczas oznacza to spełnienie pragnień, otrzymanie upragnionych przedmiotów, cudowne perfumy, łóżka, muzykę.
Gdy Wenus znajduje się w 6, 8, 12 od Rahu i ma połączenia z malefikami, wówczas może to przynieść  niebezpieczeństwo związane z gniewem braminów, wężami, rządem; może to dać chorobę taką jak np. cukrzyca, anemia, zaburzenia nerwowe, zatrzymanie moczu, kary/grzywny rządowe i związane z nimi straty pieniędzy. Gdy Wenus włada 2 lub 7 - czas stresujący w związku z partnerstwem. 

*kendra - dom kątowy, czyli: 1, 4, 7, 10; kona - 5, 9, czyli układ trygonalny
** bardzo pomyślny układ planet, najczęściej jest połączenie władcy domu kątowego i kona

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger