niedziela, 28 kwietnia 2019

Relacje planet i znaków

Relacje planet i znaków

Najmocniejszą godnością w astrologii wedyjskiej jest egzaltacja. Planeta jest wówczas bardzo silna. Następnie mamy domicyl, który daje planecie dużo pewności. Przyjazny znak to zadowolenie. Wrogi daje rodzaj napięcia, niepokoju. Upadek jest trudnym i problematycznym stanem, podobnie jak spalenie (które związane jest z wściekłością). W tej tabelce podsumowane zostały owe godności: tabela godności a tu o można przeczytać o spaleniu; kopha awastha. Mulatrikona to tzw. biuro danej planety, jest ona w tym znaku bardzo silna. Paraśara nie wspomina o wygnaniu, ale pewne jest, że w znakach wygnania obiekty są słabsze.

Ten astrologiczny mędrzec w 55 śloce rozdziału trzeciego wyjaśnia jak wyznaczyć naturalne relacje między planetami i znakami (czyli przyjaźń i wrogość). Pierwszy krok polega na wybraniu znaku mulatrikona, który będziemy traktować tak, jakby to był dom pierwszy. Następnie odliczamy od niego dom/znak 3, 6, 10, 11, 7. Wyłączymy znaki upadku, egzaltacji, władania. Te, które pozostają są wrogimi znakami dla tej planety. Oznacza to, że czuje się ona w nich gorzej. Znaki przyjazne wybierzemy odliczając 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 12 dom/znak od znaku mulatrikona. Tak samo nie bierzemy pod uwagę znaków upadku, domicylów, czyli tych, które już pełnią jakąś rolę.
Oczywiście stany planet mogą w niektórych sytuacjach być bardzo dokuczliwe, w innych bardzo korzystne. Na przykład zgodnie z niektórymi technikami planety w upadku dają bardzo dużo pieniędzy. Wiele zależy również od ich położenia w D1 i D9, bo ich słabość może po prostu oznaczać, że osoby, które szkodzą właścicielowi horoskopu są słabe i mają małe pole do działania.
Planety również wchodzą w relację sympatii i antypatii między sobą. Zostało to podsumowane w poniższej tabelce.Przyjazna planeta Wroga planeta Neutralny
☽ ♂︎ ♃ ♀︎ ♄ ☊
☿ ☉ -- ♀︎ ♃ ♂︎ ♄
♂︎ ☽ ♃ ☉ ♀︎ ♄
☉ ♀︎ ♃ ♂︎ ♄
♂︎ ☽ ☉ ☿ ♀︎
♀︎ ♄ ☿ ☽ ☉ ♃ ♂︎
♀︎ ☿ ♂︎ ☽ ☉
♀︎ ♄ ♃ ♂︎ ☽ ☉
♀︎ ♄ ♂︎ ☽ ☉ ☿ ♃


Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger