O autorce i blogu

Pracę doktorską obroniłam 11 grudnia 2019 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. 

W swojej pracy łączę myśl Wschodu z myślą Zachodu, a teorię zawsze uzupełniam doświadczeniem. Jestem autorką ponad trzydziestu artykułów z zakresu filozofii Wschodu, wzięłam udział w ponad dwudziestu konferencjach naukowych.

Astrologii uczyłam się od autorytetów takich jak John Frawley, Rafał Gendarz, Jarosław Gronert,  Wojciech Jóźwiak, Miłosława Krogulska, Visti Larsen, Piotr Piotrowski, Izabela Podlaska-Konkel, Sanjay Rath. 

Jestem autorką licznych artykułów dla Czwartego Wymiaru, publikowałam również w Nieznanym Świecie, Astrologii Profesjonalnej, czy Ricie Baum. Pełna lista publikacji tutaj: publikacje. 

W zarządzie Polskiego Towarzystwa Astrologicznego pełnię funkcję sekretarza Sądu Koleżeńskiego. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. 

Siddhadeśa - blog, na którym poruszana jest tematyka dotycząca astrologii wedyjskiej. 

Tradycja
Intensywną naukę dżjotiszy rozpoczęłam od poznania Rafała Gendarza i uczestniczenia w jego warsztatach. Przeszłam wówczas kurs, podczas którego Rafał przekazał mi najważniejsze rzeczy niezbędne do interpretacji horoskopu. Były to indywidualne lekcje pełne skondensowanej wiedzy o dżjotiszy.

Od tego czasu jestem związana z tradycyjną szkołą astrologii wedyjskieSri Jagannath Center. Została ona założona przez Sanjaya Ratha, pochodzącego z tradycyjnej, astrologicznej rodziny. Najwięcej nauk otrzymałam (i wciąż otrzymuję) od Vistiego Larsena, bardzo dużo przekazał mi Rafał Gendarz, wiele zaczerpnęłam z wykładów i lektur dzieł Sanjaya Ratha. Dodatkowo korzystałam z tekstów i wykładów pozostałych członków tej szkoły, m.in. Branki Larsen.
Tutaj szczegółowo o tradycji astrologicznej, z której się wywodzę: parampara

Długo i intensywnie uczyłam się astrologii zachodniej. Uczęszczałam do szkoły astrologii PTA, gdzie pobierałam nauki u Jarosława Gronerta i dr Piotra Piotrowskiego. Ukończyłam kurs astrologii harmonicznej u Wojciecha Jóźwiaka, kurs astrologii elekcyjnej  oraz horarnej u Izabeli Podlaskiej-Konkel.  Przez długi okres brałam udział w lekcjach analizy horoskopu prowadzonych przez Jarosława Gronerta. Wzięłam udział w warsztacie Johna Frawleya na temat gwiazd stałych, rozpoczęłam studiowanie wykładów tego nauczyciela dotyczących tradycyjnej astrologii natalnej oraz horarnej. Ukończyłam kurs Chrisa Brennana na temat profekcji. Szkoliłam się na warsztacie Ewy Braszko na temat zaćmień. Wzięłam udział w warsztatach Benjamina Dykesa na temat dyrekcji przez termy, dwadasams, progresji,  almutenu, punktów arabskich, związków i relacji, astrologii mundalnej, interpretacji solariusza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Siddhādeśa , Blogger