Publikacje

Publikacje

Stala N., „Droga do poznania w jodze Patańdżalego”, Przegląd religioznawczy, nr 4/2013.
Stala, N., "Poznanie wyzwalające w jodze Patańdżalego", Preteksty 2013, s. 66-77.
Stala N., „Wiedza, która transformuje”, Analiza i Egzystencja, nr 28/2014.
Stala N, „Kwestia uniwersalizmu jogi klasycznej”, Humaniora 3(7)/2014, s. 105-112.
Stala N., „Radykalne wyrzeczenie – etapy i cel jogicznej ścieżki”, monografia „Człowiek – istota religijna” Toruń, UMK 2014.
Stala N., „Samotność jako idealny punkt wyjścia do duchowej wędrówki”, red. ks. prof. dr hab. J. Zimny, Samotność. Wybór czy konieczność, Stalowa Wola: KUL 2014, s. 863-877.
Stala N., „Umysł wyzwolony. Joga jako narzędzie do osiągnięcia transcendencji. Omówienie jogi klasycznej”, [w:] Umysł i kultura, red. P. Zonik, Lublin 2015, s. 70-95.
Stala N., „Współczesna joga posturalna (hathajoga) a tradycja jogiczna”, red. I. Kamiński, Mistyka niechrześcijańskiego Wschodu w duchowości Zachodu – polemicznie, Tom V., seria: DUCHOWOŚĆ DALEKIEGO WSCHODU A CHRZEŚCIJAŃSTWO. DIALOG CZY ­KONFRONTACJA?, Toruń, UMK 2015.
Stala N., „Buddyjska wizja życia po śmierci”, red. R. T. Ptaszek, Wieczność, gdzie śmierci nie ma... Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych, Lublin: KUL 2015, s.71-81.
Stala N., "Ciało i duch według Patańdżalego", red. R. Beszterda, K. Krzemiński, K. Olszewska, Człowiek – ciało i duch, Toruń, Wydawnictwo UMK 2015.
Stala N., „Joga i tantra w zachodnim ezoteryzmie”, red. K. Bałękowski, Wybrane zagadnienia z filozofii języka i religii, Lublin 2015, s.130-143.
Stala N., "Kiedy używki przestają być używkami, czyli o przekraczaniu tabu w tantrze", Bydgoszcz, UKW 2016.
Stala N., „Osobliwe metody szalonych joginów”, red. K. Łeńska-Bąk, Stromata Anthropologica: Świat kuriozów t.XI, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2016.
Stala N., „Joga klasyczna a joga posturalna. Czy coś je łączy”, Joga w kontekstach kulturowych, Katowice 2017.

Tłumaczenia:
H. von Glasenapp, „Vedanta i buddyzm”, http://sasana.wikidot.com/vedanta-i-buddyzm, dostęp 13.07.2017.
Bhikkhu Bodhi, „Pięć duchowych zdolności”, http://sasana.wikidot.com/piec-duchowych-zdolnosci, dostęp 13.07.2017.
Thanissaro Bhikkhu, „Uczciwość pustki”, http://sasana.wikidot.com/uczciwosc-pustki.
Thanissaro Bhikkhu, „Czasownikowa forma nibbany”, http://sasana.wikidot.com/czasownikowa-forma-nibbany.
Hasła: koncha, kredo, cera i oblicze, „Przewodnik po buddyzmie od A do Z” Bhante Shravasti Dhammika, tłumaczenie, opublikowane na:http://sasana.wikidot.com/slowniki.
Bhikkhu Bodhi, „Strażnicy świata”, http://sasana.wikidot.com/straznicy-swiata, dostęp: 13.07.2017.
Bhikkhu Bodhi, „Anicca vata saṅkhāra” http://sasana.wikidot.com/anicca-vata-sa-khara, dostęp: 13.07.2017.
Artykuły popularno-naukowe:
Czwarty Wymiar nr 12/2011, "Karman w buddyzmie i dżinizmie".
Czwarty Wymiar nr 3/2012, "Z historii jogi".
Czwarty Wymiar nr 6/2012, "Dżinizm".
Czwarty Wymiar nr 7/2012, "Seks a nirwana".
Czwarty Wymiar nr 11/2012, "O śmierci i umieraniu".
Czwarty Wymiar nr 1/2013, "Kosmologia buddyjska".
Czwarty Wymiar nr 4/2013, "Siddhi, wibhuti i abhidżnia".
Czwarty Wymiar nr 5/2013, "Zasłona mai".
Czwarty Wymiar nr 10/2013, "Architektura mandali".
Czwarty Wymiar nr11/2013 „Jogasutry – podręcznik jogi, cz.I”.
Czwarty Wymiar nr12/2013 „Jogasutry – podręcznik jogi, cz.II”.
Czwarty Wymiar nr2/2014 „Hathajoga”.
Rita Baum, nr 28/2014, „Funkcje tańca rytualnego w buddyzmie tybetańskim”.
Czwarty Wymiar nr5/2014 „Ile jest jogi we współczesnej jodze?”
Czwarty Wymiar nr 12/2015, "Moc zaklęta w dźwięku".
Czwarty Wymiar nr 1/2016, "Przez rozkosz do wyzwolenia".
Nieznany Świat 4/2016, „Tajemnicze podobieństwo dwóch różnych religii, czyli kataryzm i dżinizm wobec uwikłania duszy w sidła materii”.
Czwarty Wymiar nr 5/2017, "Między szaleństwem a oświeceniem".
Czwarty Wymiar nr 4/2018, „Jogasutry – od chwały, przez zapomnienie, aż do odrodzenia”.
Joga ABC, „Cztery cele życia człowieka”, https://joga-abc.pl/cele-zycia-czlowieka/ [dostęp: 11.06.2018].

Publikacje ezoteryczne:
Astrologia Profesjonalna, „Profekcje. Nowe spojrzenie na dawną technikę predykcyjną”, nr 17/2018.
Astrologia Profesjonalna, "Abraham ibn Ezra czyli Hiszpański Żyd łączący Wschód i Zachód", nr 18/2018.
Astrologia Profesjonalna, "Dwadasamsa w astrologii horarnej", nr.19/2019.

Książka:
Stala N., „Światło Eremity – przewodnik po świecie tarota”, Studio Astropsychologii, Białystok 2018.


Udział w konferencjach naukowych:
Stala N., „Kolor(y) w kulturze. Barwy okiem estetyka i kognitywisty”, UMCS 2-3 czerwca 2011 . Prelekcja: „Symbolika kolorów w wadżrajanie tybetańskiej”.
Stala N., „Sex i filozofia”, UMCS 24-25 kwietnia 2012. Prelekcja: „ Seksualność w tantrze buddyjskiej”.
Stala N., „Mistyka Wschodu i Zachodu”, UAM 15 marca 2013 . Prelekcja: „Droga do poznania w jodze Patańdżalego”.
Stala N., „Tańczę, więc jestem. Filozofia a taniec”, UMCS 23 kwietnia 2013, . Prelekcja: „Funkcja tańca rytualnego w buddyzmie tybetańskim”.
Stala N., „Sztuka a religia, zależności – zbieżności – konflikty”, UMCS 14 maja 2013. Prelekcja: „Jak narysować oświecony umysł? Symbolika mandali w wadżrajanie tybetańskiej”.
Stala N., Ogólnopolska Teologiczno-Etnologiczna konferencja Akademicka „Człowiek – istota religijna” Toruń 25-27. 09. 2013. Prelekcja: „Radykalne wyrzeczenie – etapy i cel jogicznej ścieżki”.
Stala N., V Toruńskie Sympozjum „Duchowość Dalekiego Wschodu a Chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?”, 12-14. 11. 2013, Toruń, ogólnopolskie sympozjum. Prelekcja: „Czy joga jest terapią?”.
Stala N., Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a dialog”, 26-27.04.2014, Poznań. Prelekcja: „Kwestia uniwersalizmu jogi klasycznej”.
Stala N., IV Ogólnopolska Konferencja „Alternatywne wizje światów duchowych”, 15-16.05.2014, Lublin. Prelekcja: „Buddyjska wizja życia po śmierci”.
Stala N., Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nuda akademicko – akademicko o nudzie” 16 -17. 05. 2014, Warszawa. Prelekcja: „Dlaczego buddysta wpatruje się w ścianę?”.
Stala N., Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycje zachodniego ezoteryzmu w badaniach polskich”, 30-31.05.2014, Kraków. Prelekcja: „Kataryzm i dżinizm wobec uwikłania duszy w sidła materii”.
Stala N., Ogólnopolska konferencja naukowa „Joga w kontekstach kulturowych”, 23-25.09.2014, Katowice. Prelekcja: „Joga klasyczna a joga współczesna. Czy coś je łączy?”.
Stala N., Ogólnopolska Teologiczno - Etnologiczna konferencja naukowa „Człowiek – ciało i duch” 25-26.09.2014, Toruń. Prelekcja: „Ciało i duch według Patańdżalego”.
Stala N., „Samotność. Wybór czy konieczność”, Międzynarodowa konferencja, 05.11.2014, Stalowa Wola, KUL. Prelekcja: „Samotność jako idealny punkt wyjścia do duchowej wędrówki”.
Stala N., „Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek”, konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, 05-06.03.2015, Bydgoszcz, UKW. Prelekcja: „Kiedy używki przestają być używkami, czyli o przekraczaniu tabu w tantrze”.
Stala N., Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy” ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja, 20-22.03.2015, Kraków, UJ. Prelekcja: „Przez rozkosz do wyzwolenia, czyli rola błogości w buddyzmie tantrycznym”.

Stala N., „Stare/nowe. Oblicza zmiany”, Ogólnopolska, interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja, 26.03.2015, Warszawa UW. Prelekcja: „Gdy worek pełen zgnilizny staje się diamentowym pojazdem, czyli o zmianie w podejściu do cielesności w buddyzmie”.
Stala N., „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej”, ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja 09-10.04.2015, Kraków, UP. Prelekcja: „Jeden smak, czyli o przekraczaniu tabu w tantrze”.
Stala N., „Religia w czasie i przestrzeni”, 17-18.04.2015, UAM Poznań, interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja. Prelekcja: „Czas jako bogini, czas jako iluzja”.
Stala N., „Boredom Academically”, interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja, 14-16.05.2015 UW, Warszawa. Prelekcja: „Czy nirwana jest nudna?”.
Stala N., Sacrum-profanum. Życie doczesne i wieczne na przestrzeni dziejów”, ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja, 10-11.05.2015, Toruń, UMK. Prelekcja: „Aśubhabhawana – kontemplacja śmierci jako droga do wyzwolenia”.
Stala N., „Episteme – byt- wartość – poznanie”, ogólnopolska konferencja, 30-31.05.2015 Lublin, Fundacja na rzecz promocji nauki „Tygiel”. Prelekcja: „Czy zdeformowana joga jest ciągle jogą?”.

Wykłady ezoteryczne:
Stala N., „Profekcje – nowe spojrzenie na dawną technikę predykcyjną”, Weekend z astrologią, 23-24. 09.2017, Warszawa.

Inne:
Frawley J., "Interpretacja gwiazd stałych", Biblioteka PTA, Warszawa 2018. [Transkrypcja części warsztatu]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger