wtorek, 5 maja 2020

Jak rozpoznać horoskop astrologa?Istnieje wiele połączeń planetarnych wskazujących na zainteresowanie ezoteryką i duchowością. W mojej szkole wyszczególnia się kilka podstawowych jog, które zwiastują, iż dana osoba zajmie się astrologią:
  1. piąty dom powinien mieć połączenie z dwunastym domem, lub z ognistą planetą (np. władca piątego to Mars, Ketu lub Słońce itd.).
  2. Arudha Lagna powinna być połączona z Rahu i Ketu, co oznacza pracę w sektorze astrologicznym/ezoterycznym.
  3. Talent do astrologii pokazuje obecność Jowisza, Słońca, Rahu i Ketu w trikona w nawamsie. Nie muszą być wszystkie, ale im więcej, tym lepiej.
  4. Atmakaraka związana z jedenastym domem to zwiastun iż ta osoba jest ezoterykiem, astrologiem.
Piąty dom powiązany jest z wiedzą, ale również przyszłością. Można na jego podstawie ocenić, czy dana osoba posiada umiejętności do planowania, czy raczej popełnia błędy. Dziewiąty dom to przeszłość, to wiedza, którą otrzymujemy od nauczyciela/ojca. Piąty dom symbolizuje samodzielną naukę, a dziewiąty naukę formalną, np. uczelnię. Na podstawie piątego domu można oszacować talent i umiejętności danej osoby. Powiązania z domem dwunastym, ósmym lub ogniem wskazują na wiedzę astrologiczną, zdolność do prognozowania.

Arudha Lagna to nasz wizerunek, to jak społeczeństwo nas widzi. Planety, które ją aspektują ją zabarwiają. Na podstawie AL można ocenić sektor zawodowy - analizując planety, które mają z nią kontakt i znak, w jakim jest. Jest to bardzo istotne w określaniu zawodu właściciela horoskopu. Należy sprawdzić pozostałe domy od AL, które powiedzą wiele na temat finansów, grup, reputacji w pracy itd. 
Nawamsa (D9) to jeden z najważniejszych horoskopów podziałowych. Na jego podstawie sprawdza się czy dana osoba ma w życiu szczęście, czy może raczej niefart. Ocenia się związki, pracę a także talenty. Pierwszy, piąty i dziewiąty dom w D9 pokażą zdolności. Zatem Jowisz, Słońce, Rahu i Ketu w tych domach będą symbolizowały talent do astrologii. Mogą one również dać inne umiejętności, np. Słońce to poczucie rytmu, Jowisz oczytanie, mądrość, erudycja, Ketu matematyka, a Rahu filozofia. 
Atmakaraka to obiekt, który pokazuje to, czego chce atma (a zatem bardzo głęboka część naszej istoty). Na jej podstawie możemy określić cel i powód naszej egzystencji. Jedenasty dom związany jest z ezoteryką, więc jej powiązania z tym domem unaocznią, że jest to istotny element planu atmy. 

W horoskopie jednego z najwybitniejszych astrologów, Williama Lilly'ego, widzimy, że te warunki zostały spełnione. Piąty dom wypada w Bliźniętach, jego władcą jest zatem Merkury (Bu). Znajduje się on w trzecim domu w Baranie w retrogradacji. Zatem jest w ognistym znaku. Arudha Lagna (AL) znajduje się w Byku (zakreślona na czerwono). Są z nią złączone Ketu (Ke), Wenus (Sk) i Słońce (Sy). Atmakaraką jest Księżyc (Ch, zakreślony na czerwono) w domu jedenastym w Strzelcu. Ta sama pozycja Księżyca powtarza się w nawamsie (d9, poniżej) - jest to bardzo mocne. 
Trikona w nawamsie to dom pierwszy, piąty i dziewiąty. W pierwszym widzimy Słońce i Wenus w Koziorożcu, w dziewiątym Marsa i Ketu - ognia jest bardzo dużo!

William Lilly, 01/05/1602 kalendarz juliański (11/05/1602 greg.) godz. 01:59, Diseworth; źródło: https://www.astro.com/astro-databank/Lilly,_William 

Dane Rudhyar również posiadał w swoim horoskopie aspekty wskazujące zainteresowanie astrologią. Co nie powinno być dziwne, wszak był on pionierem astrologii humanistycznej. Piąty dom wypada w Rybach, w których znajduje się Słońce (Sy) - jest to zatem ognista planeta. Władcą tego sektoru jest Jowisz  (Gu)znajdujący się w domu ósmym, co także stanowi oznakę posiadania wiedzy dotyczącej astrologii. Arudha Lagna (AL) wypada w Lwie i znajduje się na niej Ketu (zakreślony na czerwono).
W nawamsie w dziewiątym domu jest Rahu i ognisty Mars w Bliźniętach. Jego dyspozytorem jest Merkury, czyli władca domu jedenastego z rasi. 

Dane Rudhyar, 23/03/1895, godz. 00:42, Paryż; źródło: https://www.astro.com/astro-databank/Rudhyar,_Dane

Tycho Brache zajmował się astronomią, matematyką oraz astrologią. Ta ostatnia pasja jest symbolizowana przez Rahu (Ra), który jest na Arudha Lagnie (AL) w Skorpionie w jedenastym domu. Skorpionem włada Mars (Ma), który jest Atmakaraką (AK), zatem mamy kolejny wskaźnik astrologii.  Piąty dom wypada w Byku, znajduje się w nim Ketu (Ke), a więc ognisty obiekt odpowiadający za wiedzę astrologiczną i zdolność do prognozowania. W nawamsie w pierwszym domu znajduje się bardzo mocne Słońce (Sy) w Lwie, oraz Rahu (Ra) w Strzelcu w domu piątym - bardzo dużo mocnego ognia!

Tycho Brache, 14/12/1546, kalendarz juliański (24/12/1546, kal. greg.), godz. 10:47, Knutstorpźródło: https://www.astro.com/astro-databank/Brahe,_Tycho

Jak wyliczyć arudha lagnę przeczytasz tu: arudha lagna
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger