środa, 11 listopada 2020

Visti Larsen Wesi Joga (Jogi słoneczne) cz. II

 


Johannes Kepler


Ur. 27.12.1571 jul. w Weil dar Stadt, Niemcy, godz. 2:37 PM (Trutina Hemetis poprawiona przez samego Keplera). Oryginalna godzina urodzin: 1 PM.

Znany czas narodzin sprawia, że ascendent może wypaść w Byku, bądź Bliźniętach, zatem konieczna jest rektyfikacja.

  • Pierwsze imię Johannes (wymawiane yohanes po niemiecku) sugeruje lagnę w Bliźniętach, jako że Merkury, władca ascendentu, jest w Strzelcu, gdzie dźwięk „yo” jest umiejscowiony w hodaczakrze. 

  • Jego ojciec nigdy nie wrócił do domu, prawdopodobnie zmarł, pracując jako najemnik podczas wojen niderlandzkich. Wenus jest dyspozytorem władcy dziewiątego domu, więc aby jej antardasa to spowodowała, powinna być źle położona. Pośród tych dwóch ascendentów, lepiej pasują Bliźnięta, gdzie Wenus wypada w ósmym domu.

Opierając się na powyższym, odpowiednim ascendentem będą Bliźnięta, co pasuje do rektyfikacji, którą przeprowadził sam Kepler.

Dziesiąty dom od Księżyca jest pusty, włada nim Saturn i Rahu. Drugi dom od Słońca jest zajęty przez Wenus i Ketu. Pośród tych dwóch Wenus jest w recepcji z Saturnem, podobnie jak w przypadku współczesnemu mu Brahe. Zanotowaliśmy, że Saturn jest również władcą dziesiątego domu od Księżyca, zatem odpowiada za pracę Keplera. Rahu powodowałby problemy w jego życiu.

Wenus jest w drugim domu od Słońca, sugerując dawanie współczucia i miłości społeczeństwu. Efekty Ketu są identyczne jak Marsa, czyli szanowanie innych oraz bycie uczciwym/przejrzystym pomimo personalnych poglądów.

Tutaj Koziorożec [Makara] jest podzielony na siedem części po 4°17’9” każda. Pierwsza połowa znaku zawiera głowę jelenią oraz tors, druga dalszą część talii i ogon krokodyla. Będąc na całkowitym początku znaku, Wenus wpływa na głowę, co daje niezwykłą inteligencję, zdolność do abstrakcyjnego myślenia, a w Koziorożcu jest szczególnie znana z rozumienia ruchu latających obiektów, nawet ptaków.

Typowym wpływem Wenus byłby talent artystyczny, projektowanie, ale Wenus jest Vargottama1 sugerując błogosławieństwo Ṛṣi Pulaha, dając ogromny wgląd w wielki schemat wszechświata. Razem z Ketu daje skierowanie w stronę matematyczną.

Wenus powinna zapewniać wielki wkład do świata, jednak jej dasa zamanifestuje się w życiu bardzo późno. Wenus aspektowana przez Rahu da swoje efekty w późniejszej części mahadasy Rahu. W 1594 Kepler ukończył edukację i został nauczycielem matematyki w Graz. Podczas antardasy Ketu miał objawienie, które doprowadziło go do napisania swojej pierwszej pracy Mysterium Cosmographicum. Praca opisywała szczegółowo helicentryczny pogląd na galaktykę, zgodnie z twierdzeniem Kopernika, oraz komentarz do jak wówczas uważano, wspierających geocentryzm fragmentów Biblii.

Praca została opublikowana w 1596, podczas antardasy Wenus, przyczyniając się do opóźnienia ślubu z jego narzeczoną, Barbarą Müller, który miał miejsce zaraz po publikacji. To dzięki tej pracy mamy keplerowski model układu słonecznego oparty o bryły platońskie, zgodne z naturą Wenus w Koziorożcu. Wenus jest w 11 domu od arudha lagny i również podczas jej antardasy, Kepler stał się rozpoznawalny w swoim ojczystym miasteczku Graz, zyskał patrona spośród osób rządzących, który wsparł jego dalsze badania.

To właśnie ta praca uczyniła go słynnym astronomem i matematykiem, a także doprowadziła do spotkania z Tycho Brahe. Czwartego lutego 1600 ta dwójka spotkała się po raz pierwszy, pomimo tego, że wymienili ze sobą kilka listów. Dla Keplera to spotkanie było konieczne, ponieważ w owym czasie cierpiał z powodów finansowych. Antardasa Księżyca była aktywna, który mimo egzaltacji, bycia Vargottama i Puṣkarāṁśa, jest również położony w 3 domu od Arudha Lagny (AL) wskazując biedę i wyrzeczenie.

Negocjacje zostały zakończone pełną złości kłótnią prowadzącą do wyjazdu Keplera 06.04. W Daśamśi (D10), w mahadasie Rahu aspektuje 5 dom od Słońca, jako, że antardasa Księżyca nie ma mocnego połączenia z 5 domem od Słońca. Zamiast tego Księżyc jest złączony z Saturnem, który włada domem 8 i 9 od Księżyca. Jako że Saturn jest w znaku męskim, jego władztwo nad ósmym i żeńskim Koziorożcem dominuje, sprawiając, że nadzieja na nowe zatrudnienie staje się zwodnicza. Gdy miała miejsce kłótnia, była aktywna Pratjantardaśa Jowisza, władcy piątego domu, który na nieszczęście, włada również ósmym domem od Lagny.

Jednakże w czerwcu ta dwójka ponownie się spotkała i zawarła formalną umowę. Wciąż trwała pratjantardasia Jowisza, zgodnie z jego władztwem nad piątym domem, ale zmiany przyniosła dopiero Sūkṣmāntaradaśā Rahu, który aspektuje 5 dom od Atmakaraki.

W dalszym ciągu Księżyc nie jest korzystny dla pracy i zarobków, zatem pomimo zawarcia formalnej umowy, Kepler nie dołączył do Brahe'a w Pradze, ponieważ w jego rodzinnym mieście wybuchły zamieszki religijne.

Kulminacją zamieszek było wygnanie Keplera i jego rodziny z miasta, ponieważ nie dokonał konwersji na katolicyzm w sierpniu tego samego roku. Trwała pratjantardasia Saturna, który znajduje się w 6 domu od Księżyca, przynosząc ogromną wrogość i będąc w 11 domu od władcy pierwszego domu, Merkurego, mógł pozostawić straszliwą bliznę w psychice Keplera. Jako że Saturn to władca domu 9, wygnanie było związane z aktem prawnym (zgodne z nakazem prawa). Nic nie pomogła egzaltacja Saturna, który będąc w 8 domu od Arudha lagny po prostu pogłębił jego finansowe problemy.

Warto zauważyć, że był to okres, gdy działały planety połączone w 8, 6 i 11 od jego Lagneszy. W październiku tego samego roku pratjantardasia Merkurego zaprowadziła go wraz z rodziną do Pragi. Merkury, mimo że znajdował się w marana karaka sthana2 i spowodował nagłe odejście z domu, jest w domu 7, co daje podróże. Jako że włada domem 4, przynosi również nowy dom.

Mahadasa Rahu kulminowała zatrudnienieniem Keplera w najwyższym urzędzie, w jakim do owej pory był. Podczas antardasy Marsa, Tycho Brahe zmarł. To sprawiło, że Kepler zajął miejsce swojego mentora jako rządowy astronom i astrolog u Rudolfa II. Mars w 7 domu od AL nie jest korzystny dla bogactwa, ale w nawamsie jest uszkodzony, co jest podobne do nīcabhañga rājayogi3. Mars jest władcą 11 domu od lagny (D1), co wpływa na jego mentora i nauczyciela, Brahe. Mars jest również dyspozytorem Rahu (D9), władcy 10 domu od Księżyca, przynosząc mu nowe zatrudnienie i źródło zarobków.

Nadejście mahadasy Jowisza zastało Keplera pracującego nad ukończeniem almanachu ku czci cesarza, tablic Rudolfina, zawierająch badania Keplera nad obserwacjami astronomicznymi Brahe'a, które były mu w całości dostępne.

Wenus, Ketu i Saturn antardasa będą się wiązały z zainteresowaniem społecznym z racji na swoje umiejscowienie względem Słońca. Pośród nich Wenus i Ketu są położone w 11 domu od mahadasy Jowisza, ale Wenus będąc benefikiem w 11 domu nie da zbyt wielu osiągnięć w tym czasie. Antardasa Saturna, władcy Koziorożca, da okazje, gdyż wtedy to opublikował swoją pracę na temat optyki oraz Supernowej, którą zaobserwowano w 1604.

Dopiero w 1609 r., podczas antardasy Ketu, Kepler opublikował swoje dziedzictwo. Jego książka, Nowa Astronomia, opisywała pierwsze i drugie prawo ruchu planet, by zrozumieć ciała niebieskie, wciąż się z nich korzysta. Z Jowiszem w Rybach, Ketu umiejscowione w 11 od niego, wskazuje progres i fortunę rosnącą podczas ich dasy/antardasy.

Jak można się spodziewać, antardasa Wenus, nie będzie tak pomyślna, z racji na jej umiejscowienie względem Mahadasy, przyniesie nieszczęście. Wenus jest w ósmym domu od lagny i może wpłynąć na relację z partnerem, zwłaszcza że jest połączona z Ketu. W tej samej antardasie zmarła jego żona Barbara, z którą był 14 lat. Dwa lata później wziął ślub z 24-letnią Susanną Reuttinger podczas Antardasy Księżyca, Mahadasy Rahu. W przeciwieństwie do poprzedniej aktywności się antardasy Księżyca, w trakcie mahadasy Jowisza antardasa Księżyca była dużo korzystniejsza dla Keplera.

Nie było żadnej okazji w dasach, aby wydał swoje główne dzieła, czekał aż do mahadasy i antardasy Saturna, by opublikować swoje ostatnie prawo ruchu planetarnego. Z Saturnem w ósmym domu od AL, mahadasa przyniesie kłopoty finansowe. W trakcie antardasy Wenus, miasto Linz było oblężone z powodów napięć religijnych i Kepler przeniósł się wraz z rodziną do Ulm, gdzie kontynuował swoją pracę. Ketu z Wenus w czwartym domu od Mahadasy sprawia, że dom nękają fanatycy i terroryści (Ketu). To doprowadza go, by znaleźć innych patronów i w ten sposób podczas antardasy Słońca dołącza do Generała Wallensteina jako oficjalny doradca. Słońce jest w trzecim domu od Mahadasy, co zachęca go, by wziął udział w wojnie lub walce, dodatkowo Wallenstein odnosił sukcesy jako generał ówczesnego cesarza.

Saturn aspektuje 7 i 2 dom w horoskopie, przez co staje się okropnym maraką. Antardasy Księżyca i Marsa położone są w duszthana4 względem Saturna, czyniąc go ekstremalnie złym. Jako że Księżyc jest w egzaltacji, Mars jest dużo bardziej zdolny, by zabić, zatem to w antardasie Marsa, zaraz po podróży do generała, zmarł.

1Ten sam znak w D1 i D9.

2Marana karaka sthana – miejsce, gdzie planeta „umiera”, tzn. jest bardzo słaba, przynosi problem.

3Niczabhangaradżajoga ( nīcabhañga rājayoga) oznacza, iż uszkodzona planeta przyniesie korzystny efekt.

4Dusztana – 6, 8 i 12 dom.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger