niedziela, 30 kwietnia 2023

Połączenie ognia z wodą


W astrologii wedyjskiej istotną rolę odgrywają żywioły: ogień, woda, ziemia, powietrze i akasza. Dotyczą one tego, że znaki i planety mają określone natury i właściwości. Księżyc i Wenus to grupa wody, więc są to obiekty związane z emocjami, więziami, relacjami. Ogień to lider, wojownik, wiedza (np. astrologiczna, ale nie tylko), więc z tymi znaczeniami mają związek Ketu, Mars i Słońce. Ziemia dotyczy spraw konkretnych, materialnych, finansów i pracy. To sprawy reprezentowane przez Merkurego. Akasza to duchowość, łączenie ze sobą wszystkich elementów, za co odpowiada Jowisz. Powietrze to ruch, zmiana, ale i zniszczenie (jak niszczący huragan), czyli sygnifikacje Rahu i Saturna.


Połączenia przeciwnych żywiołów tworzą uszkodzenia, tzw. klątwy (śapa). Klątwa nie oznacza tego, co się potocznie przez nią rozumie. To jest po prostu karma mająca swoje źródło w poprzednim życiu, która wpływa na aktualne, dając różnego rodzaju wyzwania. Zatem powietrze i ogień to główne żywioły tworzące tego typu uszkodzenia.


Także połączenie ognia i wody nie jest sprzyjające. Określane jest jako gandhanta, która ma wiele odmian, gdyż może dotyczyć znaków, nakszatr, połączenia planet. Jednym z jej rodzajów jest Rudra Joga, czyli połączenie Marsa i Wenus, albo połączenie Słońca i Księżyca. Czyli wody i ognia.


Słońce jest związane z duchowością, to jej naturalny karaka, można powiedzieć, że jest ono wyższą oktawą żywiołu ognia. Natomiast Księżyc jest wyższą oktawą żywiołu wody. Reprezentuje bezinteresowną miłość i duchowy wymiar elementu wody. Mars i Wenus są przyporządkowane do bardziej fizycznych manifestacji. Oznacza to w praktyce, że połączenie Wenus i Marsa będzie negatywnie wpływało na ciało i zdrowie. Podczas gdy Słońca i Księżyca na umysł i „duszę”.


Również połączenie Słońca (ogień) i Wenus (woda) nie będzie zawsze korzystne, gdyż jeśli Wenus nie jest spalona, to zdominuje ona Słońce (zasady, dharmę, duchowość), kierując się w stronę przyjemności (radżasu). Księżyc (woda) i Mars (ogień) to także bardzo trudne połączenie, które może negatywnie wpływać na umysł oraz na ciało.
Przykład: Klaus Nomi, 24.01.1944 godz. 20:40 Immenstadt, NiemcyNomi Klaus był barwnym muzykiem niestroniącym od artystycznych eksperymentów. Zmarł w wieku 39 lat na komplikacje spowodowane przez AIDS.

Władca ascendentu jest w domu szóstym, co już samo w sobie może dawać sławę. Odliczając od niego sześć domów, wychodzi nam jedenasty – tam jest Arudha Lagna. Jednak w Strzelcu mamy trzy planety, więc przeniesie się ona do Strzelca i tam będzie funkcjonalna arudha lagna. Z Wenus, Księżycem i Merkurym w Strzelcu sprzyja popularności i karierze artystycznej. Te planety związane są z dziesiątym domem od Księżyca, co dodatkowo podkreśla pracę w związaną ze sztuką.


U niego połączenie wody i ognia ma miejsce w D9. W Baranie znajduje się Mars, Wenus, Słońce i Jowisz. Mają związek z czwartym domem od Księżyca. Zatem widać bezpośrednie połączenie ze zdrowiem. Dlaczego miał tak krótkie życie?

Jeśli uważasz, że ten post jest interesujący, to zapraszam tu: wirtualna kawa
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger