Słownik


Apoklima (apoklima) - 3, 6, 9, 12 dom.
Arudha (ārūḍha) - manifestacja, owoc. Każdy dom, planeta, a nawet daśa ma swoją arudhę. Na jej podstawie można sprawdzić jaki będzie efekt.
Arudhalagna (ārūḍha lagna, Al) - wizerunek, manifestacja, maja; to, jak widać na zewnątrz właściciela horoskopu. Jest to warstwa horoskopu, na podstawie której można sprawdzić owoc działań i społeczny odbiór. Każdy dom ma swoją arudhę, a AL to arudha domu pierwszego.  Zob. Arudhalagna
Astamgata (astaṃgata) -  Uszkodzenie planety znajdującej się zbyt blisko Słońca. Zob. spalenie
Atmakaraka (Ātmakāraka, AK) - planeta z najwyższym stopniem, tzw. król horoskopu. Zob. atmakaraka. 
Awastha (avasthā) - kondycja, stan planety. To, jak planeta się czuje. Związane to jest ze znakiem, w którym się znajduje, a także stopniem i aspektami z innymi obiektami.

Bhawa (bhāva) - dom.  Zob. domy i domy wg Paraśary.
Czandra Mangala Joga (Candra Maṅgala Yoga)- Księżyc w koniunkcji z Marsem; trudne relacje z kobietami, frustracja, płaczliwość.
Dusztana (duṣṭana) - dom upadający: 6, 8, 12. Oznacza przeszkody, trudności, cierpienie.

Gajakeśarijoga – jest wtedy, gdy Jowisz znajduje się w domu kątowym względem Księżyca (1, 4, 7 lub 10). Daje wiele związków, osobę hojną, zarządzającą, z dobrą i trwałą reputacją.  
Goczara (gocara) – tranzyt.
Graha (graha) - planeta.
Graha Juddha - (graha yuddha) - wojna planetarna. Ma ona miejsce wtedy, gdy planety znajdują się w tym samym stopniu i znaku, lub dzieli je odległość jednego stopnia. Oznacza to, że walczą one o przestrzeń. Planeta z wyższym stopniem wygrywa i zabiera energię tej przegranej.
Grahana (grahaṇa) - zaćmienie. 
Jogasphuta (yogasphuṭa) - midpunkt. 
Juti (yuti) – koniunkcja; aspekt planetarny polegający na tym, że planety przebywają w tym samym domu/znaku.
Kantaka Śani (kaṇṭaka śani) - Saturn tranzytuje dom 10 (aspektem graha driszti, bądź koniunkcją). Taki tranzyt jest dosyć ciężki, np. gdy TSaturn jest w 10 domu (sprawdza się również derywację od różnych istotnych punktów: Księżyca, Al), to przynosi problem w biznesie (aspektuje dom 7), mogą się pojawić problemy zdrowotne, lekarstwa mogą nie działać (aspektuje dom 4), lub może się pojawić niepokój, problemy mentalne, coś się dzieje w umyśle (aspektuje dom 12). Zob. tranzyty od Księżyca
Karaka (kāraka) – sygnifikator. Jest kilka rodzajów sygnifikatorów, zob. Karaka.
Karaka lagna (kāraka lagna) - znak, w którym AK znajduje się w raśi.
Karakamśa (Kārakāṁśa) – AK w horoskopie podziałowym określanym jako nawamśa.
Kemadrumajoga (Kemadruma Yoga) - pojawia się, gdy w 12, 1 i 2 domu od Księżyca nie ma żadnych planet. Smutek, mało motywacji do działań społecznych, trudności z angażowaniem się (o ile nic tej jogi nie przełamuje).
Kendra (kendra) – dom kątowy: 1, 4, 7, 10. To fundament, efekt. 
Kona (koṇa) - dom 5 i 9. Są to domy pomyślne (chyba, że uszkodzone).
Lagna  (lagna) - ascendent; punkt, od którego liczony jest pierwszy dom. Znak zodiaku, który wschodzi w momencie urodzenia właściciela horoskopu. 
Lagna Sphuta (lagna sphuṭa) - stopień ascendentu.
Lagnesz - władca ascendentu.

Marana karaka sthana (maraṇa karaka sthana) – dosłownie miejsce, gdzie karaka umiera. Jest to rodzaj uszkodzenia planety i ma miejsce, gdy Słońce jest w domu 12, Księżyc w w 8, Mars w 7, Merkury w 4 lub 7, Jowisz w 3, Wenus w 6, Saturn w 1, Rahu w 9, Ketu w 4.
Muhurta (muhūrta) – astrologia elekcyjna; wybór najlepszej daty na dane wydarzenie.
Pakalagna - znak, w którym znajduje się władca ascendentu.
Pakalagnesza - dyspozytor władcy ascendentu.
Panaphara (paaphara) - domy następujące: 2, 5, 8, 11. Czyli te, które są zaraz po domach kątowych. Podtrzymujące.
Papakartari (pāpakartari) - tzw. oblężenie, planeta lub dom jest otoczona/y przez malefiki. Np. sytuacja: Wenus w Koziorożcu, w Strzelcu znajduje się Słońce i Saturn, a w Wodniku Mars i Rahu.
Pariwartana (parivartana) - recepcja. Sytuacja, gdy jedna planeta jest w domicylu drugiej, która w tym samym czasie znajduje się w domicylu pierwszej. Np. Ketu w Koziorożcu i Saturn w Skorpionie. Jest to bardzo mocny aspekt planetarny, planeta zachowuje się jakby sama była w swoim znaku, czyli jest bardzo silna. 
Praśna (praśna) – astrologia pytaniowa/horarna; astrolog wykreśla horoskop, gdy otrzymuje pytanie.
Raśi (rāśi) – znak zodiaku, ale też podstawowy horoskop natalny D1.
Sade sati (sade sāti) - okres trwający ok. 7, 5 roku, gdy Saturn tranzytuje 12, 1 i 2 dom od Księżyca. Jest to czas, w którym mogą pojawić się problemy lub przełomy w sferach życia takich jak małżeństwo (12 dom od Księżyca), zdrowie (1), praca/kariera (2). Wg Vistiego Larsena nie musi to być czas trudny, tylko przełomowy. Zob. sade sati
Samjoga (samyoga)- aspekt aplikacyjny.
Śubhakartari (śubhakartari) - planeta (lub dom) oblężona jest przez benefiki. Jest to pomyślne i korzystne. Oznacza to, że najbliższe sąsiadujące domy zawierają korzystne planety (np. Jowisz w 12 domu, Wenus w 2 domu - planeta w 1 domu jest otoczona przez dwa benefiki). 
Śubhapati (Śubhapati) - dyspozytor (władca znaku) Księżyca.
Trikona (trikoṇa) - dom 1, 5 i 9. Oznacza wsparcie, szczęście, błogosławieństwo.
Upaczaja (upacaya) - dom 3, 6, 10, 11. Domy wzrostu.
Warga (varga) - horoskop podziałowy. W astrologii wedyjskiej wyróżnia się ich bardzo dużo. Najważniejsza jest nawamśa (d9), którą zawsze interpretuje się razem z raśi. Wargi pokazują poszczególne sfery życia, takie jak praca (d10), studia (d24), posiadanie, finanse  (d2), domy (d4), rodzice (d12), choroby (d30), duchowość (d20), wpływy z poprzedniego życia i samo poprzednie życie (d60). 
Wijoga (viyoga) - aspekt separacyjny.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Siddhādeśa , Blogger