poniedziałek, 18 maja 2020

Visti Larsen "Manglik doṣa"

Kuja doṣa, Manglik doṣa jest powszechnie rozumiana jako uszkodzenie Marsa. Jest to jedno z najczęściej omawianych uszkodzeń w sprawach małżeństwa. Ma ono miejsce, gdy Mars tworzy aspekt graha dṛṣṭi na siódmy dom w horoskopie. Szczególnie jego aspekt na czwarty i ósmy dom jest uważany za bardzo nieszczęsny. Z tego powodu Mars w dwunastym, czwartym i siódmym domu jest uważany za Kuja doṣa. Mars w domu piątym nie jest niepomyślny, ponieważ znajduje się w domu praktyki duchowej. Dodatkowo umiejscowienie Marsa w domu ósmym jest uważane za szkodzące podtrzymaniu małżeństwa. Oto łatwe narzędzie ułatwiające zapamiętanie, którego nauczył mnie mój Guruji: trygony do domu czwartego (4, 8 i 12) oraz domy māraka (2 i 7) są wodnymi domami i tutaj nie powinien być ogień (Mars)!

Mówi się, że położenie Marsa w domu dwunastym, czwartym i siódmym opóźnia małżeństwo, aż do dwudziestego ósmego roku życia, chyba, że są połączenia z Saturnem. Aspekty Jowisza nie usuną opóźnienia, ale dadzą obietnicę małżeństwa, gdy właściciel horoskopu dojrzeje. Raczej nie doradza się ślubu przed dwudziestym ósmym rokiem życia, ponieważ może spowodować przemoc i walki w małżeństwie – bez względu na aspekty Saturna. Aczkolwiek aspekty Jowisza uspokoją, choć nie usuną opóźnienia.

Mars w domu ósmym daje strach przed wczesnym rozpadem małżeństwa, lub przedwczesną śmiercią partnera, co powinno być w dalszej kolejności analizowane od drugiego domu od Upapady (UL). W każdym przypadku jogi z siódmym domem zawsze powinny być potwierdzone przez analizę Upapady (UL). 

Visti Larsen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 ASTROLOGIA WEDYJSKA , Blogger